Design a site like this with WordPress.com
Mulakan

SHEIKH JAAFAR AS-SIDDIQ

Slide35

Imam Jaafar as-Sodiq ialah cicit kepada cucu Rasulullah.Namanya ialah Jaafar b Muhammad b Ali b Husain b Ali b Abi Talib.Ulama besar ini dikenali juga dengan nama Jaafar as-Sodiq.Beliau dilahirkan pada tahun 80 H. Dari sebelah ayahnya, nasab beliau bersambung hingga Sayyidina Ali r.a sementara dari sebelah ibunya pula, nasab beliau bersambung hingga Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Selain mulia dari segi nasabnya, Jaafar as-Sodiq juga sangat alim dan memiliki ilmu yang sangat luas.Beliau diakui sebagai salah seorang ulama besar kota Madinah pada masa itu.Disebabkan itu, Syiah mendakwa Imam Jaafar sebagai imam mereka.Namun, beliau sendiri sangat membenci Syiah kerana mereka suka mencela Abu Bakar as-Siddiq, moyang beliau sendiri. GURU-GURU Imam Jaafar berguru dengan ramai ulama Madinah.Antaranya ialah ayahnya sendiri Muhammad al-Baqir, al-Qasim bin Muhammad(datuknya daripada sebelah ibu), Ibn Syihab az-Zuhri, Muhammad b al-Munkadir, Ubaidullah b Abi Rafi’, Urwah b az-Zubair dan Ata’ b Rabah. Murid2 beliau sangat ramai, sebahagiannya ialah ulama2 terkenal pada saat itu.Mereka ialah anaknya sendiri Musa al-Kazim, Imam Malik b Anas, Imam Abu Hanifah, Ibn Juraij, Ibn Ishaq, Sufyan al-Thauri, Syu’bah, Sufyan b Uyainah dan ramai lagi. JAAFAR DAN SAHABAT NABI Syiah selalu menyebarkan berita palsu kononnya Imam Jaafar membenci para sahabat Nabi termasuk Sayyidina Abu Bakar.Berita palsu ini telah tersebar semenjak masa hidup Imam Jaafar hingga ke hari ini.Berkali2 Imam Jaafar hingga ke hari ini.Berkali2 Imam Jaafar menepis khabar angin tersebut. Zuhair b Muawiyah berkata: “Seorang jiranku mengatakan bahawa engkau membenci Abu Bakar dan Umar.” Beliau menjawab: “Semoga Allah membenci jiranmu itu.Demi Allah, aku berharap mendapat manfaat di akhirat kerana tergolong dalam keluarga Abu Bakar.” Pada ketika lain, Imam Jaafar berkata kepada Salim b Abi Hafsah: “Wahai Salim, adakah wajar seseorang memaki moyangnya sendiri?Abu Bakar ialah moyangku.Aku tidak akan mendapat syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti jika tidak mencintai Abu Bakar dan Umar.” Daripada Hannan b Sudair: “Aku mendengar Imam Jaafar ditanya tentang Sayyidina Abu Bakar dan Umar.Beliau menjawab: “Engkau bertanya tentang 2 manusia yang sekarang ini telah memakan buah2an syurga.” Az-Zahabi berkata: “Ucapan sebegini sangat banyak dan mutawatir diriwayatkan daripada Imam Jaafar.Aku bersaksi dengan nama Allah, beliau jujur dalam ucapan ini.Beliau tidak menyimpan kemunafikan.Semoga Allah memurkai Syiah Rafidhah.” Syiah selalu mengatakan bahawa Jaafar as-Sodiq mengucapkan kalimat2 ini hanya untuk melindungi dirinya daripada gangguan Ahli Sunnah.Padahal beliau sangat jujur dalam ucapannya dan tidak pernah melakukan taqiyah. Abu Hanifah pernah ditanya: “Siapakah orang yang paling faqih yang pernah engkau temui?” Abu Hanifah menjawab: “Aku tidak pernah menjumpai seseorang yang lebih faqih daripada Imam Jaafar.” Kajian lengkap tentang fiqah Imam Jaafar telah ditulis oleh Syeikh Abu Zahrah dalam kitabnya yang bertajuk “Al-Imam Jaafar as-Sadiq: Hayaatuhu wa ‘Asruh, Ara’uhu wa Fiqhuh”.Beliau menyimpulkan bahawa ulama2 ahlulbait tidak pernah putus hubungan dengan para sahabat dan tabiin.Imam Ali Zainal Abidin(datuk Imam Jaafar) selalu menghadiri majlis2 ilmu mereka.Penghargaan juga kecintaan masyarakat sangat besar kepada keluarga Nabi SAW. Walau bagaimanapun, tidak semua pendapat yang diriwayatkan daripada beliau dapat diterima.Kita mesti selalu mengkaji setiap perawi yang meriwayatkannya.Ini kerana para perawi Syiah sering menyebutkan daripada Imam Jaafar perkara2 yang tidak pernah beliau ucapkan.Jika perawi daripadanya ialah para ulama seperti Sufyan, Syu’bah dan Imam Malik, maka riwayatnya diterima.Namun jika perawi daripadanya Zurarah b As’ad, Harith b Umair dan Ma’bad b Amr, maka riwayatnya ditolak kerana mereka ini pemalsu hadis. Zakaria as-Saji berkata: “Imam Jaafar seseorang yang sangat jujur dan dipercayai.Jika orang yang meriwayatkan daripadanya thiqah, maka hadisnya betul.”

SHEIKH ABU YAZID AL BUSTAMI

Slide34

Abu Yazid Thaifur bin ’Isa bin Surusyan al-Busthami (q) lahir di Bustham yang terletak di bagian Timur Laut Persia. Kakeknya adalah seorang penganut Zoroaster. Di Bustham ini pula Abu Yazid meninggal dunia tahun 261 H/874 M atau 264 H/877 M, sedang makamnya masih ada hingga saat ini. Di samping keharuman namanya sebagai pendiri perguruan sufisme, beliau dikenal karena keberaniannya menyatakan peleburan yang sempurna seorang mistikus ke dalam Illahiyah. Beliau adalah salah seorang Sulthonul Awliya, yang merupakan salah satu Syekh yang ada di silsilah dalam thoriqoh Naqshbandiyah, Thoriqoh Suhrowardiyah dan beberapa thoriqoh lain. Tetapi beliau sendiri menyebutkan di dalam kitab karangan tokoh di negeri Irbil sbb:” …bahwa mulai Abu Bakar Shiddiq sampai ke aku adalah golongan Shiddiqiah.”

Beliau menghimbau para murid agar mengikhlaskan masalah mereka di tangan Allah dan mendorong mereka menerima dengan tulus ajaran tauhid (keesaan Tuhan). Ajaran ini terdiri dari lima hal pokok:
menjaga kewajiban menurut Qur’an dan sunnah,
selalu berkata benar,
menjaga hati dari kebencian,
menghindari makanan yang dilarang dan
menghindari inovasi (bid’a).
Secara khusus penjelasan-penjelasannya mengenai perjalanannya ke surga (yang mirip dengan Mi”raj Nabi Muhammad), sangat sering dipelajari oleh para penulis dan sangat mempengaruhi imajinasi manusia-manusia sesudahnya.

Abu Yazid al-Busthami : Lahir dan Masa Remajanya
Teruskan membaca “SHEIKH ABU YAZID AL BUSTAMI”

SHEIKH ABU HASSAN AL HARQANI

Slide33

Beliau menerima Tarbiyah Suluk dari Ruhaniah Syeikh Abu Yazid Al-Bistami karena kelahiran Syeikh Abul Hassan ‘Ali Al-Kharqani adalah hampir setengah abad sesudah meninggalnya Syeikh Abu Yazid Al-Bistami . Pada setiap tahun sekali telah menjadi kebiasaan bagi Syeikh Abu Yazid Al-Bistami untuk pergi menziarahi Kubur Para Auliya dan orang-orang yang mati Syahid di Daghistan. Ketika beliau tiba di Kharqan, beliau menarik nafas panjang seolah-olah menghirup bau bunga yang wangi.

Ketika Syeikh Abu Yazid Al-Bistami ditanya oleh murid-murid beliau apakah yang dihirupnya dan dari manakah datangnya bau wangi itu?
Beliau menjawab, “Bahwa akan datang di bandar ini kelahiran seorang hamba Allah yang mendapat keharuman dari Allah Ta’ala bernama ‘Ali dan nama Kuniyatnya adalah Abul Hassan yang peringkat Keruhaniannya akan lebih tinggi dariku tiga kali lipat dan dia akan menghabiskan hayatnya dengan keluarganya dan bertani. Dia akan lahir seratus tahun sesudahku.”

Setelah beberapa tahun kemudian Syeikh Abul Hassan ‘Ali Al-Kharqani pun lahir. Setelah sampai usianya dua puluh tahun, setiap hari dia pergi mengunjungi Makam Syeikh Abu Yazid Al-Bistami setelah menunaikan Sholat.
Teruskan membaca “SHEIKH ABU HASSAN AL HARQANI”

SHEIKH YUSUF AL HAMDANI

Slide31

Ia merupakan salah satu seorang Yang Mengetahui Tuhan, sebuah Pilar bagi Sunnah Nabi dan wali yang unik. Beliau adalah imam (pemimpin agama), seorang `alim (ulama), dan` arif (pengetahuan rohani Allah). Beliau adalah salah seorang guru besar di zamannya, untuk meningkatkan maqam/tingkatan para pengikut mereka. Para ulama dan pecinta banyak untuk datang ke Eron dalam jumlah besar, khaniqah (penarikan) di kota Merv, Turkmenistan pada saat ini, untuk mendengarkan dia.

Syekh Abu Ya’qub Yusuf Al-Hamdani adalah termasuk salah seorang tokoh sufi yang sangat terkenal dan besar sekali pengaruhnya. Beliau pun dikenal pula sebagai seorang Wali Qutub dan Wali Ghauts, yakni pemimpin para wali pada zamannya.

Beliau adalah salah satu arif billah yang agung, penjaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Syekh Ya’qub al-Hamadzani adalah salah satu Wali Allah yang menempati maqam ghauts al-adhim, dan merupakan salah satu figur utama dalam silsilah Tarekat Naqsyabandiyah.
Teruskan membaca “SHEIKH YUSUF AL HAMDANI”

SHEIKH ABDUL KHALID AL FAJADUNI

Slide30

Dia dikenal sebagai Shaikh dengan berbagai Keajaiban-Karamah, ‘Syaikhul Karamah’, Yang Bersinar Bagai Matahari, dan seorang Guru dengan tingkatan spiritualitas tertinggi di zamannya. Beliau Pemilik Pengetahuan Yang Sempurna (‘Arif kamil) dalam sufisme dan marifat. Ia dianggap sebagai Sumber Air Terjun Jalan Sufi Terhormat ini dan Sumber Mata Air Khwajagan (Guru Asia Tengah).

Setelah tiga puluh menit perjalanan dari Bukhara, sampailah disuatu jalan panjang yang berusia lebih dari dua ribu tahun ‘the great silk road’ atau jalur sutra dunia, mereka menyebutnya, tampak dikanan dan kiri pohon buah anggur, apricot, hurma (bukan kurma, sejenis kesemek) dan kapas, alamnya datar dan berdebu. Kita masih ingat, tatkala sutera menjadi alat tukar dan mempunyai nilai yang strategis dibanding emas. Dari Turki dan Persia mereka membawa batu-batuan berharga yang ditukar dengan sutera China, seekor kuda dihargai dengan sepuluh meter sutera, perdagangan dengan cara barter ini melalui Bukhara, Samarkand dan Tashkent, karena itulah jalur ini mereka sebut the great silk road.
Teruskan membaca “SHEIKH ABDUL KHALID AL FAJADUNI”

SHEIKH ARIF RIYAUKURI

Slide29

Beliau adalah seseorang yang Berpengetahuan yang Kebenaran Hatinya tampak dalam seluruh terang da cahayanya. Ia adalah Matahari Pengetahuan yang menerangi langit gelap di Jamannya. Ia disebut dengan Cahaya di Taman Realita dan Cahaya di Taman Nabi.. .

Muhammad Arif ar-Riwakri qs dilahirkan di desa Riwakar yang berjarak 6 mil Bukhara dan 1 mil dari Ghujdawan (sebuah desa 18 kilometer dari Bukhara dan 2 km dari pekan Ghujdawan). Dia adalah guru dan pakar rujuk yang sempurna dalam Fiqah dan Tasawwuf dalam masanya . Dia telah meninggalkan sebuah tulisannya yang berjudul ARIF. Ia berdiri di pintu Shaikhnya, Abdul Khaliq, dan melayaninya sampai diberi ijin untuk irshad (memberi nasehat). Ia mendapat Rahasia Jalan ini dari Shaikhnya yang menyaksikan usahanya sampai pada tingkat kesempurnaan. Ia memenuhi negara-negara sekitar Bukhara dengan keharuman berkahnya. Beliau membuka pikiran dan hati orang-orang di jamannya terhadap rahasia pengetahuannya.
Teruskan membaca “SHEIKH ARIF RIYAUKURI”

SHEIKH MAHMUD

Slide28

Beliau adalah seorang Guru yang hatinya mengalir Air Pengetahuan dan Hikmah. Hatinya telah digosok oleh Pancaran illahiah yang membuatnya salah satu terbaik Yang Terpilih, dimurnikan dari seluruh kegelapan dan penderitaan yang membuatnya sebening Kristal.

Hadhrat Khwāja Mahmūd Anjīr-Faghnawī -Semoga Allah merahmatinya- lahir di sebuah desa bernama Anjir-Faghnī, terletak dekat Wābakna, tiga mil dari Bukhara (sekarang Uzbekistan) sekitar tahun 628 AH. Dia adalah wakil dan penerus spiritual dari Khwaja ARIF Riwgarī quddisa sirruhū, yang memerintahkan dia untuk memimpin para pengikutnya setelah dia.

Dia bertanggung jawab untuk memperkenalkan dzikir terdengar, sedangkan Mursyid hanya berlatih dzikir tersembunyi (dzikir sirr). Salah satu wali besar pada masanya, Khwaja Awliya Kabir quddisa sirruhū keberatan untuk itu dan bertanya mengapa Anda mengadopsi dzikir dengan suara? Dia menjawab bahwa guru terhormat saya telah memerintahkan saya di saat-saat terakhirnya untuk berlatih dzikir dengan suara.

Semasa muda, ia bekerja di bidang konstruksi. Dia mengabdikan hidupnya untuk memandu manusia ke Hadirat Allah. Dia adalah Guru Hikmah (Khwajagan) yang pertama mengenal metode zikir bersuara sesuai keperluan masanya dan sesuai kondisi para pencari. Ketika dia ditanya kenapa melakukan zikir bersuara, dia menjawab, “Untuk membangun yang tidur.”

Kontroversi Zhikr Bersuara
Teruskan membaca “SHEIKH MAHMUD”

SHEIKH MUHAMMAD BABA AL SAMASI

Slide27

Syekh Muhammad Baba as-Samasyi adalah seorang pelajar al-Azizan yang ternama dan merupakan seorang Cendikia dari para Wali dan seorang Wali dari para Cendikia. Beliau unik dalam dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan internal dan eksternal. Berkahnya menembus seluruh ummat di masanya. Dari keinginan belajarnya yang tinggi, beliau menyebabkan ilmu-ilmu ghaib dan rahasia menjadi tampak. Beliau adalah puncaknya Matahari Pengetahuan Eksternal dan Internal di abad ke-8 H. Salah satu tanda keajaibannya adalah mi’raj beliau dari Kubah Batu, yang merupakan hatinya ke maqam Cendikia dari para Cendikia. Para cendikia yang menguasai hikmah spiritual banyak yang menggali dari ladang ilmunya dan ikut berthawaf mengelilingi Ka’bah dibawah bimbingan beliau.

Beliau dilahirkan di Sammas, sebuah desa di pinggiran Ramitan, tiga mil dari Bukhara. Beliau mengalami kemajuan dalam perjalanannya dengan memahami Ilmu dalam al-Qur’an, menghafalkan al-Qur’an dan Hadits Rasulullah saw, serta menjadi ahli di bidang Jurisprudensi. Kemudian beliau mulai mempelajari Teologi Spekulatif, Logika, Filosofi (‘ilm al-Kalam) dan Sejarah, sampai beliau dijuluki ensiklopedia berjalan bagi segala bidang ilmu dan seni. Beliau mengikuti Syaikh Ali ar-Ramitani al-’Azizan dan terus-menerus berperang melawan dirinya sendiri. Beliau melakukan khalwat setiap hari sampai mencapai maqam kemurnian sehingga Syaikhnya diizinkan untuk mentransfer Pengetahuan Surgawi yang bersifat Ghaib ke dalam hatinya. Beliau menjadi sangat terkenal dengan kekuatan ajaib dan ketinggian maqam kewaliannya. Syaikh ‘Ali Ramitani memilih beliau sebagai penerusnya sebelum beliau meninggal dan memerintahkan semua murid untuk mengikutinya.
Teruskan membaca “SHEIKH MUHAMMAD BABA AL SAMASI”

SHEIKH AMIR KULAL

Slide26

Sayyid Amir Kulal dikenal bagaikan Mawar dalam hal Karakter dan Atribut Rasulullah , mencapai maqam yang tertinggi dari Pohon Lote terjauh, penunjuk jalan menuju Singgasana Utama, pemilik rahmat, guru yang memiliki rahasia nafas suci Tuhan. Dia adalah mujaddid atau pembaharu dalam syariah (Hukum), guru besar dalam thariqat, pendiri haqiqat (Realitas), and pembimbing bagi khaliqa (Ciptaan). Beliau diakui sebagai guru besar para wali di zamannya, yang menyandangkan ucapan, “Wali dari Guru besar adalah Guru Besar bagi para Wali.” terhadap beliau.

Beliau dilahirkan di desa Sukhar, dua mil dari Bukhara. Keluarganya adalah sayyid, keturunan Rasulullah . Ibunya berkata, ?Ketika Aku mengandungnya, setiap kali tanganku ingin mengambil makanan yang meragukan, Aku tidak bisa memasukkannya ke dalam mulutku. Hal ini sering kali terjadi. Aku tahu bahwa bayi yang berada di rahimku adalah seseorang yang istimewa. Oleh sebab itu Aku sangat berhati-hati dan memilih makananku dari makanan yang terbaik dan halal.”
Teruskan membaca “SHEIKH AMIR KULAL”

SHEIKH BAHAUDDIN SHAH NAQSYABANDI

Slide25

Syeikh Bahauddin Naqsybandi.QS(ahli sisilah-15 dari rantai emas Naqsyabandiah) adalah Samudra Ilmu yang tak bertepi. Ombaknya dianyam oleh mutiara Ilmu Ilahi. Beliau menjernihkan kemanusiaan dengan Samudra Kemurnian dan Kesalehan. Beliau melepaskan dahaga jiwa dengan air yang berasal dari dukungan spiritualnya. Seisi dunia, termasuk samudra dan benua, berada dalam genggamannya. Beliau adalah bintang yang berhiaskan Mahkota Petunjuk. Beliau mensucikan seluruh jiwa manusia tanpa kecuali dengan nafas sucinya.Cahayanya menembus setiap lapisan ketidakpedulian. Keluarbiasaannya melahirkan bukti terhempasnya asa tertepis dari keraguan hati kemanusiaan. Keajaibannya yang penuh kekuatan membawa kehidupan kembali ke dalam hati setelah kematiannya dan menyiapkan jiwa-jiwa dengan perbekalan mereka bagi kehidupan spiritual di masa mendatang. Beliau terpelihara di Maqam Busur Perantara tatkala beliau masih dalam buaian. Beliau menghisap nektar ilmu ghaib secara terus-menerus dari Cangkir Makrifat (Realitas). Segala Puji bagi Allah swt. yang telah mengirimkan seorang mujaddid (yang menghidupkan agama Islam dan menyesuaikan dengan Zaman). Beliau mengangkat hati manusia, menyebabkan mereka mengangkasa ke langit spiritual. Beliau membuat raja-raja berdiri di pintunya. Beliau menyebarkan petunjuknya dari Utara hingga Selatan, dan dari Timur hingga ke Barat. Beliau tidak meninggalkan seorang pun tanpa dukungan surgawi, termasuk binatang-binatang liar di rimba raya. Beliau adalah Ghawts teragung, Busur Perantara, Sultannya para Awliya, Kalung bagi seluruh mutiara spiritual yang dipersembahkan di alam semesta ini oleh Hadirat Ilahi. Dengan cahaya petunjuknya, Allah swt. membuat yang baik menjadi yang terbaik, dan mengubah yang jahat menjadi baik.

Beliau adalah Salah satu Guru dari tarekat ini dan syekh dari Mata Rantai Emas serta merupakan pembawa alur Khwajagan yang terbaik.
Beliau dilahirkan di bulan Muharram pada tahun 717 H/1317 M, di desa Qasr al-`Arifan, dekat Bukhara. Allah SWT menganugerahkannya kekuatan-kekuatan ajaib di masa kecilnya. Beliau telah diajari rahasia tarekat ini oleh guru pertamanya, Sayyid Syeikh Muhammad Baba As-Samasi QS (*13). Kemudian beliau diberikan rahasia dan kemampuan dari tarekat ini oleh Syaikhnya, Sayyid Amir al-Kulal QS (*14). Beliau juga merupakan Uwaysi dalam hubungannya dengan Rasulullah SAW, karena beliau dibesarkan dalam hadirat spiritual Abdul Khaliq fadjuwani al-Ghujdawani QS (*9) yang telah mendahuluinya selama 200 tahun.

Awal Mula dari Bimbingannya dan Bimbingan dari Awal Mulanya
Teruskan membaca “SHEIKH BAHAUDDIN SHAH NAQSYABANDI”